Curriculum | Subjects

Filipino English

Mathematics

Science

Makabayan

Music, Arts, Physical Education

and Health (MAPEH)

Araling Panlipunan (AP)

Technology and Livelihood Education (TLE)

 Edukasyon sa Pagpapahalaga (EP)

Islamic Studies